Thursday, 16 August 2007

Mga saad

Poor memory or selective memory?

Nalimtan mo na ba ang imong saad?

Adunay matinudanong saad, aduna say binotbot nga saad, ug may saad nga kalimtan na lang sa dakong kasayon.

May usa ka saad nga dil nako makalimtan. Kini mao ang saad sa tinuoray nga pagbati. Kanunay ko nga handumon kini nga saad. Ang maong saad maoy naghatag kanako ug igong kusog aron pakiglimbasugan ang mga pagsulay. Ang saad mo maoy paglaom ko.

Apan hain na man ang mga saad? Hain na man ang mga panumpa nga gisaksihan sa hilom ug makanunayong tubod sa Tuboran? Hain na ang matam-is nga pulong nga gikulit sa lumuton nga bato?

Hinaot unta nga imong madungog ang hunghung sa akong kasing-kasing ug imong mahimduman nga nga ikaw aduany saad nga angay pagatumanon.

Pag-sure diha!! hehehe..

Ambot lang!

2 comments:

Darlene said...

Kabalaknon ba sa batang buutan woi hehehehe

batang buotan said...

hehehe

darlene: salamat sa paghapit..