Monday, 6 August 2007

Just for this moment

Lunes. Unang adlaw sa lima ka adlaw nga malipayon ug puno sa inspirasyon nga pagtrabaho. Sa mga susamang adlaw nga milabay, dasig kaayo ko nga magsugod sa akong trabaho. Apan karong adlawa, ambot ba, giabot man ko'g kalaay.

Gibati ko ug kamingaw.

Gimingaw lang ba ko sa akong lungsod nga namatngonan ug buot o gimingaw ba ko sa bugtong nilalang nga gihalaran ko sa akong gugma, kinabuhi ug kalag? O basin gilaayan lang ko sa kinabuhi nga halayo sa gustong kong ikauban sa kinabuhi? Kini ang mga pangutana nga gusto kong sutaon kung unsa ang tubag apan modumili ang akong kasing-kasing sa pagtubag.

Just for this moment.

Karon lang kini nga pagbatia, ug molabay ra kini. Karong taod-taod, mawala ra kini.

No comments: