Friday, 30 November 2007

Pahimusli, Bai!

Naa kay uyab? Pahimusli bai!

Ayaw lang laina pagsabot ang akong giingon ha. Tambag ra man na nako sa mga lalaki nga naay uyab. Angay man gyod pahimuslan, di ba? Ang buot ipasabot niini, dili angay usikan ang kahigayunan nga kamo nagkahigugmaay. Dili angay usikan ang relasyon sa way hinungdan nga lalis ug walay kapasikarang mga selos o pangabubho. Ahem!

Pahimusli ang imong kabatan-on.

Ang tambag ni Titov,
pahimusli gyod ang inyong kabatan-on. Mao ni ang akong tambag ninyo. Mao man sab ni ang tambag sa akong mga magulang kaniadto.
Gidugang niya nga ang hustong hubad sa maong tambag mao nga,
gamiton sa mga batan-on ang kalig-on pa sa ilang lawas ug kalagsik sa ilang hunahuna diha sa pagbuhat og mga maayo aron sa ngadtongadto mahimo kining birtud ug dili bisyo ang magpuyo sa kasingkasing.

Nahinuklog gyod ko sa maong tambag ni Titov. Naigo gyod ba kay gilain ko man pagsabot ang maong linya kaniadto, abi ko ba'g ang pagpahimulos sa kabatan-on mao ang inom, paaso ug druga, ug gimok sa unod! Makauuwaw kay pagkamabaw diay sa akong salabutan.

Pahimusli ang imong kaalam ug kaantigo.

Matag usa adunay igong kaalam ug katakos. Pahimusli kini. Gamita sa minaayong paagi ug alang sa kaayohan. Naa koy mga amigo nga mga "hackers". Abilidad baya ning "hacking". Pwede man na magamit sa maayo nga paagi. Di ba duna may gitawag nga ethical hacking? Mao nga kung ikaw, usa ka "geek" na hala, pahimusli!

Ang uban maayo mo-desinyo, naay maayo mo-suwat, naay maayo mo-awit, naay maayo mo-diskarte - unsa pa man ang anaa kanimo, pahimusli kini. Ayaw lang gamita ang imong kaantigo sa pagpalusot sa mga licensure examinations ug uban pa nga mga examinations, ayaw lang gamita ang imong katakos sa pagpanikas ug pamintaha sa uban.

Pahimulos gyod!

Ang pagpahimulos dili dautan; ang pag-abuso mao ang makadaot. Pahimusli ang gasa sa kinaiyahan apan likayi nga abusohan kini. Pahimusli ang imong pagka-ikaw apan likayi ang paghimo sa butang nga magtukmod sa kaalautan.

Gamay ra gyod ang akong napahimuslan apan daghan na ang nakapahimulos kanako. Ahem! Ayaw lang laina pagsabot aron 'di maggubot.

Ambot lang!


Subscribe in a reader

AddThis Social Bookmark Button

Thursday, 29 November 2007

Ang Suba sa Rubicon

(Cebu, Philippines - November 29, 2007)

Veni, vidi, vici.


Ang Suba sa Rubicon mao ang karaang utlanan sa Roma ug Italya. Hugtanong nagdili ang karaang balaod sa Roma sa bisan si kinsang Heneral nga Romano uban sa iyang mga sundalo sa pagtabok sa maong suba ug pagsulod sa Italya. Ang pagbuhat sa ingon giisip nga pagtraydor sa nasod. Niadtong 49 BC, gitabok ni Julius Caesar ang Suba sa Rubicon (a point of no return!). Usa kadto ka dakong sugal.

Milampos siya. Veni, vidi, vici. (I came, I saw, I conqured.) Matod pa ni Julius Caesar.

Karong adlawa, maisogong gitadlas ni Sen. Antonio Trillanes IV (and Army Brig. Gen. Danilo Lim) ang "suba". Makatabok kaha siya nga malampuson? Dili kaha siya malumos sa sulog? Iya kahang mabungat ang Veni, vidi, vici?

Si Trillanes nga giakusahan nga maoy nag-ulo sa rebelyon niadtong Hulyo 2003 migawas (read as: walk-out) gikan sa husay sa korte (sa maong kaso) ug mitadlas sa dalan sa Makati samtang nanawagan nga mokanaog na sa iyang pwesto si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Miuban kang Trillianes ang iyang mga sundalo sa pagtabok sa "suba". Apan angayan ba siyang kuyugan sa panon sa katawhan?

Sama sa gihimo ni Julius Caesar, daghan ang nakurat, daghan ang nakalitan. Dunay nagduda, dunay misuporta. Dunay pipila ang nangyam-id. Ang gihimo ba ni Trillanes alang sa nasod ug sa katawhang Filipino o iya kining paagi aron malingkawas sa iyang kaso. Nasihag kaha sa katawhan ang iyang tinuod nga motibo?

Makabalik pa kaha siya (Trillanes) sa iyang pagtabok sa "point of no return"? Mabaling kaha niya ang simpatiya sa tawo o mawala ang respeto sa katawhan kaniya?

Apan dako ang kalainan sa kaso ni Trillianes ug sa kaso ni Julius Caesar. Si Julius Caesar gipaluyuhan sa iyang mga sundalo ug nakaangkon og suporta ug simpatiya. Si Trillianes aduna nay bu-ak nga kridibilidad ug maihap lang ang miuban kaniya. Maklaro na ang mantsa sa motibo ni Trillianes.

Kalooy ni Trillanes kay wala niya ang alas (ang suporta sa katawhan). Sayang si Trillanes kay iyang gipakita ang iyang kahuyang. Iyang gipakita ang pagtampalas sa korte ug sa iyang gihuptan nga posisyon isip Senador. Sa iyang agtabok sa "suba", nawala ang iyang kahalangdon. Nawala ang respeto ko kaniya.

Para ba gyod sa katawhan ang gibuhat ni Trillianes? Naa koy duda. Gusto niyang hugnoon ang gobyerno aron sa kaulahi-an siya ang mangulo ug mabalewala ang iyang sala sa estado - ang rebelyon? Sayang kay nasabtan sa katawhan ang iyang motibo ug salamat kay wala ug dili siya molampos.

Updated: November 30, 2007

Postscript:
Wala milampos si Trillanes. Wala misuporta ang katawhan kaniya. Walay mitubag sa iyang panawagan. After all, it was just another adventure of a boneless creature.


Ambot lang!

Subscribe in a reader

AddThis Social Bookmark Button

Kalinaw sa Mindanao

Matag Lumad, Kristiyano, ug Muslim sa Mindanao nangindahay ug malungtarong kalinaw.

Ako usa ka Kristiyano (Roman Catholic) nga may higalang Lumad (Subanen) ug mga amigong Muslim. Taliwala sa managlahing tinuohan usa ra ang among yutang natawhan - ang Mindanao. Nagpatiwala kanamo ang respeto sa usa'g-usa. Kaming tanan nagtawag sa among kaugalingon isip Mindanaoan.

Gisaulog karon ang Mindanao Week of Peace (November 29 - December 5, 2007) nga may temang, "Building Bridges of Peace With Our Peace Officers". Ang Mindanao Week of Peace (MWP) gisaulog ubos sa mando sa Presidential Proclamation No. 127 series of 2001 nga nag deklarar sa kataposang Huwebes Nobyembre ngadto sa unang Miyerkules sa Disyembre matag tuig isip Mindanao Week of Peace. Ang kasaulugan nagtumong aron mapataas ang paghimatngon sa kultura sa kalinaw ug kahiusahan.

Ubos niining pagsaulog gihulma ug gihimo sa matag siyudad, probinsiya, ug lungsod ang nagkalain-laing programa nga haom sa MWP. Sa among pagsaulog, ang mga Lumad, Kristiyano, ug Muslim ug ang ubang sektor maghisgot-hisgot sa mga angayang buhaton aron makab-ot ang malungtarong kalinaw sa Mindanao. Apilan kini sa mga obispo sa Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP), mga Ulamas ug Ustadz of the Ulama League of the Philippines (ULP), mga obispo ug mga pastor sa National Council of Churches of the Philippines (NCCP), mga opisyales sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP), mga representante gikan sa kagamhanan ug lain-laing sektor sa katilingban, ug labaw sa tanan sa kinatibuk-ang katawhan sa Mindanao.

Matod pa nga ang Mindanao usa ka "melting pot" sa nagkalain-laing tinuhuan ug kultura. Apan bisan pa man niini, malinawong nagpuyo ang mga katawhan gawas lamang sa pipila ka lugar diin anaa ang kagubot. Buot nakong ipaklaro nga ang kagubot sa usa ka lugar dili kagubot sa kinatibuk-ang yuta sa Mindanao.

Ang kasaysayan sa Mindanao usa ka epiko sa pakigbisog, pagbarog, pag-ula ug dugo, ug pagbuhis sa kinabuhi. Nagtoo ako nga ang kalinaw makab-ot lamang sa malinawong pamaagi sama sa pagbinaylo-ay sa mga hunahuna ug pagrespeto sa usa'g-usa.

Ang kalinaw sa Mindanao dili usa ka damgo lamang. Ang kalinaw anaa sa matag usa ka kasing-kasing sa matag Mindanoan.

Ambot lang!

Read: SECRETARY ROMULO LEADS CELEBRATION OF MINDANAO WEEK OF PEACE (DFA Press Release)
More Information:
The Mindanao Week of Peace by Tommy Pangcoga
Initiated in Zamboanga in 1997 by Peace Advocates of Zamboanga (PAZ), this activity has become a Mindanao-wide event as adopted by the Bishops-Ulama Conference (BUC). Since then, it is being commemorated annually from the last Thursday of November to the first Wednesday of December, also perpetuated in observance through Presidential Proclamation No. 127, Series of 2001.
Subscribe in a reader

AddThis Social Bookmark Button

Wednesday, 28 November 2007

Dili Modili

Lisod kaayong litokon ang pulong nga "dili" ug "ayaw" ngadto sa tawong imong gimahal. Kung mahimo pa lang gani, ihatag gyod ang tanan ug dili gyod modili sa iyang gusto. Kini aron lamang malipay siya.

Nakahinumdom ko sa sugilanon nga giulohan ug, "The Giving Tree" (Shel Silverstein: 1964). Tingali, kitang tanan nakabasa man niini. Sugilanon kini sa usa batang lalaki ug usa ka kahoy. Gihatag sa kahoy ang tanan ngadto sa batang lalaki - ang bugnaw nga landong, bunga, ug mga sanga nga iyang himoan ug balaybalay. Sa mihingkod na ang batang lalaki, mas midako ang iyang panginahanglanon. Gihigugma pag-ayo sa kahoy ang iyang amigo nga kinasingkasing niyang gihatag ang iyang kaugalingong punuan aron himoong baroto. Ug wala nay nahibilin kaniya gawas sa gamay'ng tuud ug gamot.

Usahay baya sab sama ta sa kahoy, amdam kanunay mosakripisyo alang sa minahal sa kinabuhi - andam kanunay nga ihatag ang tanan, bisan pa ang bugtong kinabuhi.

Unsa kasakit ang bation sa usa ka inahan nga moingon ug "dili" sa gustong kan-on sa iyang anak? Apan moingon ang inahan nga "dili" kung ang maong gusto sa anak makadaot. Unsa kaha kung nagpakiluoy na ang anak nga hatagan ug kwarta aron lang ipalit ug ginadiling druga? Magdugo gyod ang kasingkasing sa mga inahan nga mobalibad. Ug ang pipila nga akong nakaila, mohatag gyod tungod sa kaluoy. Mabasol ko ba sila?

Mao usab kini sa usa ka relasyon. Usahay mohanyo si Dodong. Buot unta nga mobalibad si Inday, apan magdugo ang iyang kasingkasing kung iyang balibaran ang hangyo ni Dodong. Ug mahitabo ang dili pa unta angay mahitabo. Modugo gyod!

Usahay kinahanglan ang pagbalibad. Gikinahanglan ang paglitok sa pulong nga "dili". Kay kung dili ta modili, may mga sangputanan nga dili unta nato gusto.

Ang dili pagdili sa usa ka butang mosangpot usahay ug kapakyasan ug kasakitan. Mao tingali nga daghan ang nahimong inahan apan dili asawa, anak apan walay ginikanan, ug nabungkag nga relasyon ug pamilya tungod sa dili pagdili sa usa ka butang.

Daghan ang nahitumpawak sa kadautan tungod sa mahuyang nga baruganan sa mga tentasyon sa kinabuhi.

Apan ginaingon nga dili mobalibad ang sunoy sa nagpaduding nga himungaan. Mao nga dili gyod sayon ang pag-ingon ug "dili" kung ang "dili" maoy gusto.

Dili na man gyod unta ko moadto sa langub nga "ilang" gitindugan kay dili lagi ko gusto nataptan ug kagaw. Pero unsaon man kining akong kagaw? Kagawon man gyod ko.

Hala, basin mapareho ko sa "giving tree", wa na unya'y mabilin nako. Gamot na lang. Dili og dili ko makatugot.

Ambot lang!

Subscribe in a reader

AddThis Social Bookmark Button

Tuesday, 27 November 2007

Batang Buotan, Adik!

Ako si Batang Buotan, usa ka adik.
  • adik sa gugma (ug kapakyasan?)
  • adik sa reggae (ug ganja?)
  • adik sa kape (ug gatas?)
  • adik sa libro (ug lapis?)
  • adik sa ensaymada (nga kinilaw?)
  • adik sa sikwati (way bidli?)
  • adik sa ki-at (ug mga igat?)
  • adik sa druga (unsa?)
  • labaw sa tanan, adik sab kuno ko sa blogging? (tinood?)
77%How Addicted to Blogging Are You?

Dili ra diay kuyaw kay 77% ra man. Naa man gani uban 99.99% (mura'g Safeguard). Kanunay baya sab ko maghimo ug "self-test" aron akong mabantayan ang akong "obsession". Matawag na ba gyod ni nga adiksyon?

Maka-adik ba ang blogging? Tingali. Aw, kung mao, isulod na sab sa rehab. Bwahahaha..

Ayaw lang laina pagsabot. Tan-awa sa imong palibot - sa office, sa village, sa simbahan - dili ba daghang adik? Adik sa libak ug tsismis.

Dunay bay rehabilitation center sa mga libakera ug tsimosa?

Mangape na lang ta.

Ambot lang!

Subscribe in a reader

AddThis Social Bookmark Button

Monday, 26 November 2007

Basin ugma puhon, Dodong

Ang Fuente Osmeña Circle (mas naila sa tawag nga Fuente) mao ang kasingkasing ug dugukan sa dakbayan. Saksi kini sa nagkalain-laing yugto sa kinabuhi sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo. Nahimo kining sentro sa politikanhong pakigbisog ug sa lihok pangkultura. Ug gani sa maong lugar usab naumol ang tim-os nga panaghigugmaay. Sa Fuente Osmeña Circle nagtagbo ang nakalainlaing tawo - ordinaryong Sugbuanon, mga inililang lumulupyo, mga dumuduong, mga ordinaryong mamumuo ug lakip na ang mga gilantaw nga pinakaubos nga hut-ong sa katilingban.

Kagahapon, samtang gilaktas ko ang overpass habagatang bahin sa Fuente. Gihigop ang akong pana-aw sa nagbuntaog nga "building" - nga mao kuno ang pinakataas nga edipisyo gawas sa kauluhan. Pagkataas gyod niini. Samtang nagtan-aw ko sa hapit na mahuman nga "building" daw nadungog ko ang hinay nga hunghung sa pasigarbo, mao na kini ang Sugbo..ingon na niini kataas ang Sugbo..pagkamalambuon sa Sugbo!

Nakapahimom ako ug miyango isip pag-uyon.

Mipadayon ko sa pagtikang ug sa ikalimang likang, hapit gyod nako natumbi ang tiil sa usa ka batang lalaki nga nagbuy-od sa agianan. Patay na ba siya o mipahuway kay gikapoy lamang o natulog samtang nagdamgo nga sa iyang pagmata muoban siya sa pagtuybo ug paglambo uban sa dakbayan. Naunsa pod ning akong hunahuna oi.

Sa Fuente Osmeña Circle adunay motunob ang mga milyonaryo ug anaa usab ang mga pobreng makililimos.

Sa ikaksiyam ko nga tikang, nahunong ko tungod sa usa ka inahan nga nagkugos sa batang lalake nga mura'g wa pay duha ka-tuig ang pangidaron. Ug nakita nako ang iyang palad nga nangayo bisa'g sisilyo lang sa mga moagi sa overpass.

Siya kaha ang inahan sa bata nga hapit ko matumban?

Nakita ko sa mga mata sa babayeng nagpakilimos ang pagpakaluoy. Nakita nako nga siya gigutom. Ug gibati ko ang iyang kakapoy. Mipasilpat ko sa bata nga iyang gikugos. Hiloy ang iyang mga mata, apan wala siya matulog. Nagsul-ob lamang si Dodong ug giaseting saliko nga may dakong gisi sa udos nga bahin nga maoy hinungdan nga makita na ang tiyan niini. Wala nay tabon ang ubos nga bahin sa iyang lawas. Wala ba siya gitugnaw?

Mipadayon ko sa paglakaw nga wala gani mitunol sa babaye bisan Peso.

Sa dihang didto na ko sa ubos, tungod sa Robinson's, wala gihapon nawala sa akong panan-aw ang bata nga natulog, ang batang gikugos, ug ang inahan nga nagpakilimos.

Wala ko nagmahay nga wala ko mitunol og sinsilyo. Dili ko buhat ang paglimos. Gusto nako mao nga makatabang.

Sa dihang misulod na ko sa Robinson's, nag-ulan sa akong handurawan ang imahe sa mga mahalong sapot, ang lamian ug mahalong pagkaon, ang mga batang may gabitbit nga dulaan ug malipayong nakig-uban sa ilang ginikanan.

Gibati ko ang kaulaw sa akong kaugalingon.

Mibalik na usab sa akong panan-aw ang batang lalaki nga natulog ug gusto nakong ihunghung kaniya samtang siya natulog ang pulong sa pagpalaom.

Basin ugma puhon Dodong, sa imong pagmata, patas na ang kalibutan. Basin ugma puhon, wala na ang makabungog nga singgit sa pag-antus ug kagutom. Basin ugma puhon wala na ang hagawhaw sa pagpakilimos. Basin ugma puhon, Dodong, dili ka na mag-antus

Ambot lang!

Visit also: Third Wave
Contact me: Send Mail
Subscribe in a reader
AddThis Social Bookmark Button

*Napatik sa Panguil Bay Monitor (Ozamiz City), March 24 - 30, 2008 issue.

Friday, 23 November 2007

Bay Ros

Dili na bay ros, bayros na [1]

Nadungog nako sa dyip: "Gi-bayros imong kompyuter bai?"

Virus ang iyang buot ipasabot? Kay lagi sa dyip man to, OK ra ang bayros. Sige gud, bayros, dili bitaw ta English teacher, labaw nga dili ta call center (agent ba).

Kagaw man ang bayros sa? Ang virus sa tinamban nga pagsabot usa ka kagaw - isog nga kagaw [2]. Sa ato pa, nangutana tong lalaki kung gi-kagaw ba ang kompyuter sa iyang amigo. Ambot oi. Dili gyod na mao.

Computer virus ang buot ipasabot sa nangutana. Para dili na ni motaas, ang bayros o virus nga akong gisuwat diri nagtumbok sa "computer virus", usa ka "computer program" nga piligroso kaayo kay adunay kini'y kinaiya nga moguba sa pipila ka bahin o tibuok sistema sa kompyuter pinaagi sa pagpapas sa mga files, pagtakuban, ug pagdaghan, pagbukiki sa mga tinagong datos ug impormasyon ug uban pang danyosong buhat. Kangilngig no? Hinoon naa na man alkontra sa bayror sa kompyuter pero basi pa, naa gihapon makalusot. Mura man gud na ug kawatan nga mukalit lang pag-atake aron manulis. Mura ba'g terorista nga dili mananghid kung mamomba.

Nakahinumdum pa tingali ta sa gikagubtan kaniadto nga "I love you virus" [May 4, 2000] [US CERT CA-2000-04 Love Letter Worm] nga nakadaot sa gibanabana nga dyes porsento sa mga kompyuter sa tibuok kalibutan nga konektado sa internet ug gibanabana nga miusik ug kapin sa lima ka bilyon dolyares! Tiaw mo, ang Pentagon, CIA, and the British Parliament ug ang daghang pang mga dagko nga kompaniya mipahunong sa ilang email system aron dili na mosamot ang kadaot. Pinoy baya kuno ang naghimo niadto (Onel de Guzman, estuyante sa AMA Computer University). Kamaayo no? Pero nakadaot man iyang gihimo.

Dako kaayo to nga salaod kung atong sumadahon pero wala pa man tay balaod sa Pilipinas niadtong panahuna kabahin anang pagsulat ug pagsabwag sa bayros mao nga wa tay nahimo.

Oppss.. Kung nagplano ka nga maghimo sama sa gihimo ni Onel, ayaw na lang kay siguradong masilutan gyod ka. Naa na man tay balaod nga magsilot sa magbuhat sa ingon. Wala lang ko kahibalo kung usa to, basta naa.

Salamat na lang kay kaganinang buntag samtang nahinabi [through IM] nako ang akong banggiitang amigo nga si Clarence Mongado [blogger pod siya], iyang gipaambit ang iyang gi-"research" may kalabutan sa mga balaod sa Pilipinas bahin sa Information Technology (IT). Salamat kaayo bai Clarence! Atangan na lang nato kay siya ang umaabot nga usa sa mga banggiitang IT professional sa nasud [graduating na sa kursong IT].

Kini nga balaod gitawag ug "Electronic Commerce Act of 2000″ o RA 8792. Matod pa sa balaod, silotan si kinsa kadtong nagsabwag ug "computer viruses" o naghimo ug gitawag nga cybercrime (including copyright infringement and software cracking) silutan sa dili muobos sa unom ka bulan ug dili molapas sa tulo ka tuig, ug pamultahon ug dili muobos sa 100,000 ka pesos. Kuyawa sa? Mao na nga imbos makadaot nga program atong himoon, kanang makatabang na lang sa kinabag-an. Kanang dili makadaot ba. Hinoon, dili man ko makamao maghimo ana, kay ang akong himoon nga program, kana mang para sa Christmas party. Oi, hapit na gyod diay ang pasko sa?

Paninumdum na sab diay sa mga hilig ug pirated nga CD o DVD, ug sa mga pirated nga "software". Bantay lang sab kay naa pod nay silot, basaha ang Property Code of the Philippines ( R.A. 8293) and Optical Media Act of 2003 (RA 9239). Ayaw lang mo kalain ha. Unsaon, tinood man gyod nga dautan ang "piracy" kay pagpangawat baya na sa gitawag nga intellectual property.

Naa diay ko pangutana, unsa man nang kompyuter, bayi na o laki? Ingon man gud akong amigo nga bayi daw kay naay gitawag nga "motherboard" kung laki pa, dapat unta "fatherboard"? Unsay hunahuna nimo bai Ramses?

Ambot lang!

AddThis Social Bookmark Button
[1] Related Post on Technie
[2] Virus (from the Latin virus meaning toxin or poison) is a sub-microscopic infectious agent, not classified as Microorganism.

Thursday, 22 November 2007

Ang Belen sa Colon

Ang dalang Colon sa Sugbo, ang pinakakaraang dalan sa Pilipinas, dunay bag-ong "attraction" Kini mao ang belen. Tan-awa sa ubos.


Ayaw lang laina pagsabot ang pulong nga "Sex Drive" sa ubos nga bahin sa hulagway kay wa nay labot. Mao na ang bag-ong salida kay sinehan baya na.

Tutuki ra gud pag-ayo ang "sagrada pamilya". Dili intawon na si Maria, mao kana si Gloria. Ang lalaki dili si Jose, kundili si Joseph Estrada.

Naukay gyod ang tumatan-away. Nagkadaiya gilayon ang reaksiyon. Naay miagik-ik. Dunay nasuko. Dunay nalipay. Dunay wala lay pakialam. Pero para kang Msgr. Achilles Dakay (Cebu Archdiocese media liaison officer), angay gyod nga tangtangon ang maong belen. Sa tag-iya sa among belen, bugtong tuyo lamang niya mao ang kahiusahan sa tanan. Kay laliman ka nga gipakita gud sa belen nga usa na ka pamilya ang duha sa mga "gahi" nga lider sa nasod.

Sa mga konsebatibo, yagayaga sa tinuhuang kristiyanos ang maong belen. Pero dili lagi nako mabati nga giyagayagaan ang akong tinhuan sa ingon.

Lalisan pa ba gyod na Msgr.Dakay? Mas maayo pa tingali ang atong hisgutan mao ang imong giingon nga nanapi ang mga bata nga nag-akusa sa usa ka pari nga nanghikap sa pribadong bahin sa ilang lawas didto sa Abellana. Bato-bato sa langit, kung maigo, mabukol. Bwahahaha.

Dautan kaayo ko ug komento sa? Pasko baya karon, mao angay lang nga magkahiusa tang tanan. Dili na lang to nato tangtangon ang belen sa colon kay nakaplastar na man to didto. Pun-an pa to nato.

Gusot pod ko maghimo ug belen pero ambot mahimo ba kaha nako kay bisan "christmas tree" dili ko makamao. Si Mayor Tomas ug Gov. Gwen kaha no? Maghimo kaha pod sila ug belen? Si Joey de Venecia ug si Ben Abalos?

Ikaw, bai Kungseng, maghimo pod ka ug belen sa Ozamiz? Si bai Ramses lang ang bahala sa belen sa Makati.

Ambot lang!

AddThis Social Bookmark Button
Photo credit: SunStar-Cebu [Thursday, November 22, 2007 (Philippines)]
Read the news article, Leave Gloria, Erap out of belen: Dakay by N.R. Cudis

Tuesday, 20 November 2007

Lami ang Gidili

Kini hinoong gidili maoy lami. Dunay daghan nga gidid-an na sa pagkaon og mga mantikaon ug sobra katam-is, mohingok gyod ug kaon kay lagi lami kuno. Ang uban gidid-an na ug inom ug ilimnong makahubog, mo-sekreto gyod ug yarok, "gamay ra bitaw".

Sa mga lugar nga gidili ang ang paglabay sa basura, tambakan gyod hinoon ug daghang basura. Sa jeep nga gibawal ang pagpanigarilyo, mogara gyod hinoon ug pabulhot sa aso si sir.

Nakahinumdom ko sa usa ka magtutudlo sa usa ka pribadong kolihiyo. Sa dili pa siya magsugod sa iyang klase, iya gyong ipahinumdom kanunay sa mga estudyante nga palungon ang ilang mga cellphone ug tangtangon ang mga earphones. Naunsa man hinoon nga halos kada klase naa man gyod motingog nga cellphone. Madisturbo gyod hinoon ang klase.

Kini bitaw'ng magsinumbagay, mogara man ug tambagan; pero kung ingnon nga "hala, pagpatay mo!" dili na hinoon magdayon ang away. Hahay!

Tinood baya gyod nga mas lami ang gidili kay daghan man gyod ang gusto sa gidili. Sama panangalit sa natad sa gugma. Daghan kaayo dihang mga minyo nga nakiglambigit lang gihapon sa lain. Gidili baya gyod unta na sa balood. Pero unsaon nga dili man gyod kuno kapugngan ang gugma. Kapugngan pa gud kuno ang landslide, apan nungka ang gugma.

Dili gani kapugong ang Santo Papa sa mga pari nga gustong magminyo. Bawal baya unta sa mga pari nga makiglambigit sa mga babaye (ug lalaki?) apan unsaon man kung mopitik na gyod ang kasingkasing. Aw, dili na lang magpari. Mao na bai Kungseng, tinood gyod ang giingon nga ang gugma gamhanan kay dili mapugngan.

Kining pagbaligya, pagpalit ug paggamit sa mga "pirated software" bawal baya pod. Tan-awa ra gud sa palibot diba nagpasad lang ang mga "pirated" nga dibidi (DVD) ug mga "pirated software". Tiaw mo na, bisan nasayod nang daan ang mamaligyaay nga bawal ang pagpamaligya sa mga "pirated" nga mag butang pero padayon gihapon. Ang mamalitay, kahibalo na gyod nga bawal pero mopalit lang gihapon (mahal man daw ang "orig").

Mao na nga samtang dunay bawal ning kalibutana, duna sab mosukwahi kay ang gidili maoy lami.

Ambot lang!

Visit also: Third Wave
Contact me: Send Mail
Subscribe in a reader
AddThis Social Bookmark Button

*Napatik sa Panguil Bay Monitor (Ozamiz City), November 26 - December 2, 2007 issue.

Wednesday, 14 November 2007

Daghan ang Tamsi

Mas dako, mas lami!

Ambot ba nganong daghan man gyod ang mopili ug dako. Kung mopalit ug saging, pilion gyod ang dako. Pisliton pa kay dili gusto nga sobra ra ka gahi ug dili sab gusto ug nabun-og na. Matod pa ni nang Bisit, "Hoy! Kung mopalit, palit lang, ayaw pislita. Ikaw karon akong pisliton."

Bisan mga bata hilig ug dagko. Kung hotdog, jumbo gyod; kung softdrinks, extra large. Kung cake (dili na bingka) dakong hiwa gyod ang puniton.

Duna koy nabantayan sa akong mga silingan. Ako sab ning nabantayan sa kadalanan, sa mga tindahan ug labi na gyod sa kan-anan. Aninawa ra gud pag-ayo, lingi sa imong wala, lingi sa imong tuo. Daghan kaayong jumbo no?

Kana bang ang lawas, dako kay sa kasagaran - bus-ok, tambok ug sobra sa timbang. Kung medyo batan-on pa, ang tawag tamsi (tambok nga seksi) matod pa sa awit sa bandang Agipo sa Sugbo.

Si Bai Danny dili hilig ug tamsi kay ang gusto niya coca-cola body (nga 1.5 litter ba). Pero wala baya gyod nay problema kung tamsi o coca-cola body ba si Inday, ang importante mao ang gugma ni Dodong.

Nagkadaghan na ba ang mga tamsi? Niadtong 2003, the 19.6% sa mga Filipino sobra ang timbang samtang 4.9% ang obese o sobra ang katambok. Mao ning naghuboy-huboy na sa katambok sa? Dako ang porsinto sa pagtaas kay niadtong 1998, 16.9% lang ang naay sobra ug timbang samtang 3.2% ang obese.

Kasagaran ra ba sa mga midagko ang lawas mga babaye. Naa sab hinoon daghang lalake nga tambok. Ug kasagaran sa mga tambok, mohimakak nga sila tambok. Kadtong naa sa "denial" stage maoy makabati ug grabeng depresyon. Mao na nauso na dayon nga "diet" kunohay. Timi-timi ug kaon kung naa si Dodong pero grabe makahabhab sa ilaha.

Kanang mokaon ko sa "eat all you can", maniplat gyod ko sa palibot, mura ko'g maulaw ba kay maihap ra man ang dili tambok. Kasagaran sa mangaon mga dagko kaayo ug lawas. Mao na tingali kini ang timailhan sa nagkauswag natong ekonomiya o nagpasabot ba kini nga nagkadaghan ang pagkaon nga mantikaon ug hilabihan katam-is.

Naay miingon nga tungod kuno kini sa pagdaghan sa mga "fastfood chains". Usa pa, mas nagkalami ang mga pagkaon. Hinoon, hilig man gyod sa mga Filipino ang kaon. Nagpamatuod niini ang piyesta.

Sumala pa sa mga pagtuon, daghan na sa mga bata karon ang sobra sa timbang tungod kay menos naa kaayo ang ilang higayon sa pisikal nga gimbuhaton. Miuso man gud ning mga dula nga maglingkod lang dili sama sauna nga magginukuray gyod. Sa mga hamtong, nagkahayahay na sab ang mga trabaho kay maglingkod ra man sa opisina dili sama kaniadto sa panahon sa mga Kastila nga ang mga Filipino pugson pagpatrabaho sa gihimong tulay ug mga karsada. Pinas-anay gyod. Karong tinuplokay na lang. Mao bitaw na naa tay giingon nga "hayahay pa sa pulis".

Sa banabana sa World Health Organization (WHO), mokapin na sa usa ka bilyon ka tawo sa tibuok kalibutan ang dunay sobra sa timbang ug dili mominus sa 300 ka milyon kanila ang obese o sobra ra kaayo ang katambok. Hala kadaghan na gyod nila.

Bug-at gyod diay ni nga hinisgutanan kay naglangkob man gud ni sa kinatibuk-ang panglawas tawo. Sumala sa WHO, ang sobrang timbang ug ang sobra nga katambok mahimong hinungdan sa lain pang balatian sama sa type 2 diabetes, cardiovascular disease, hypertension ug stroke, ug bisan gani cancer.

Mibalik na sab ang karaan na kaayong pangutana, nganong tambok sila ug nganong ako dili tambok? Bitaw, nganong misobra man pag-ayo ang ilang timbang? Matod pa sa WHO, nag-unang hinungdan ang pagkaon nga taas sa saturated fats ug asukar ug lakip na gyod ang miminus nga pisikal nga aktibidadis. Kulang sa ehersisyo ba. Oi, nahisgutan man nato ning ehersisyo, si bai Ramses ug Boredmate naa gyod masugyot nga maayong ehersisyo nga siguradong epektibo!

Na, hala sige, kaon tag maayo para dili maniwang. Dili lang ta magpalabi aron dili manambok pag-ayo. Ug labaw sa tanan, mag-ehersisyo. Pangutana lang mo sa akong mga amigo kay sila ang makaantigo.

Ambot lang!

Visit also: Third Wave
Contact me: Send Mail
Subscribe in a reader
AddThis Social Bookmark Button

*Napatik sa Panguil Bay Monitor (Ozamiz City), November 19-25, 2007 issue.

Tuesday, 13 November 2007

Walay Imposible

Sama sa naandan alas sais y medya buntag, naa na ko sa opisina. Mingaw pa ang opisina, si Jefferson pa lang ang akong nasiplatan nga nagtikawtikaw. Pagbuotan baya gyod ning among janitor nga taga California. Hinoon tanang mga Overseas American Workers (OAW) nga nia sa Pilipinas mga kugihan ug buotan man gyod.

Magpakli-pakli una ko sa buntagong mantalaan sa dili pa nako bukikion ang mga dokumento nga angay nakong pirmahan. Naa na sab sa frontpage ang presidente sa nasud, gipagawas man niya ang pamahayag kagahapon atol sa World Economic Summit nga dili pasagdan sa Pilipinas ang mga naglisod nga nasod sa Europe ug North America. Nalipay intawon ang mga pobreng nasud.

Naa sab ang balita nga misamot pagburot ang koleksiyon sa buhis karon tuiga. Gusto pa man gani sa uban nga mga dagkong kompaniya nga mo-advance ug bayad. Sauna, mabalo ug gukod ang gobyerno sa tikasan nga mga negosyante, karon nabali na gyod.

Mihanoy na gyod pag-ayo ang ekonomiya sa Pilipinas. Dagahn baya ang nahibulong. Dili man gud matumbok kun unsa gyod ang hinungdan sa kalit nga pag-uswag sa ekomomiya sa Pilipinas.

Dunay miingon nga tungod kuno sa nadiskobreng mga deposito sa lana. Matod pa sa mga eksperto, ang oil reserve sa Pilipinas molungtad pa ug 500 ka tuig. Pero bisan pa baya kung magbaha ug lana sa Pilipinas kung nagpadayon ang kagubot sa pulitika, dili gihapon makab-ot ang kalambuan.

Mao nga mas daghan ang kumbinsido nga ang kalit nga pag-usab sa dagan sa pulitika maoy labingdakong hinungdan sa paglambo sa ekonomiya. Ambot naunsa man to nga mikalit ra man ug bag-o ang mga lider sa nasod. Nang-resign ang mga kurakot nga pulitiko, nawala na ang red tape, gipanghingusgan ang economic reforms, ug nagkahiusa ang mga Filipino. Karon, dili na gyod ta makadungog ug balita nga nanikas sa election, wala na gyod ang mga scam.

Mao bitaw naa sab miingon nga ang "spirit of nationalism" kuno ang nagpalambo sa Pilipinas. Malalim mo ba nga mangalata na lang ang apple sa Pilipinas kay mas gusto gyod sa mga Filipino ang prutas gikan sa Pilipinas. Bisan sa mga bisti, mga appliances ug uban pa, "made in the Philippines" ra gyod ang mahalin.

Karon, basta naay "proudly Philippine made" nga tatak, in-demand gyod kaayo sa kalibutanong merkado. Pero bisan pa nga gitan-aw nga "first class citizen" ang mga Filipino, mapainubsanon pa gihapon kaayo. Walay diskriminasyon sa Pilipinas. Wala gyoy madungog nga balita nga ang katabang sa Pinoy nga mga Canadian, American ug European gidaug-daug. Ang mga driver nga Arabo ug Hapon, wala gyoy reklamo sa ilang amo nga Pinoy.

Pastilan no, dili gyod katuhuan nga ang Pilipinas madato ug maila nga labing gamhanan nga nasud sa tibuok kalibutan. Pero unsa na man ni, mao na man gyod ang nahitabo mao nga motuo na lang gyod ta.

Makita bitaw na sa palibot; wala nay nagpakilimos, wala nay kabos, kay ang giingon nga kabus sa Pilipinas kaya ra man kaayo nga musuroy sa pipila ka nasud sa kalibuhan aron maglulinghayaw. Unsaon tanan nga mga Pilipino naa may negosyo. Mao bitaw nga kinahanglan nga mokuha ug trabahante gikan sa gawas sa nasud kay nagnihit ang mga laborer sa Pilipinas.

Sa gipagawas nga taho, nia na sa Pilipinas ang halos 95% sa mga bilyonaryo sa kalibutan. Ug nia sab sa nasud ang labing inila nga scientists ug inventors.

Toinks! Oi, mitingog man akong pager (nindot kaayo ug tingog - toinks). Gibasa nako. "lab, amping kanunay, ay lab yo". Pastilan ning akong asawa, dili gyod makalimot ug "inspire" nako.

Bisan karon mura pa ko ug nagdamgo. Dili gyod ko makatuo nga maasawa nako siya. Nagbulag na gud mi ato. Tanan diay posible, sama sa nahitabo nga pagdato sa Pilipinas.

Sugod na ko ug trabaho kay alas siyete na. Dili ko magtinapulan kay dili na ko gusto mabalik ug ka-pobre ang Pilipinas.

Ambot lang!

Visit also: Third Wave
Contact me: Send Mail
Subscribe in a reader
AddThis Social Bookmark Button

*Napatik sa Panguil Bay Monitor (Ozamiz City), December 3 - 9, 2007 issue.

Amazing Blogger

Sa obserbasyon ni kemi, nagkadaghan na kuno ang mga Bisaya bloggers ug tungod niini magtuon nga gyod ug Bisaya kadtong mga Tagaog ug uban pa nga dili makamao mag-Bisaya aron makasabot sila sa gipangsulat sa mga Bisaya bloggers. Gi-uyunan kini ni Mark.

Nia diay gipakapin si Mark, kining You're an Amazing Blogger. Unsay amazing ba? Nakasabot man ko pero wala koy mabira nga pulong Binisaya nga mohubad sa pulong amazing. Magpalaban na lang ko sa dictionary. Matod pa sa English-Cebuano Dictionary, ang pulong amazing, nagkahulugan ug "kahibulungan". Hala, "out of context" man. Dili kana maoy gipasabot ni Mark. Maingon nato nga ang "amazing" nga gihisgutan nagpasabot nga, maayo o banggiitan.


Salamat niini Mark. Pero hilaw pa kaayo ko para matawag nga amazing blogger. Daghan pa ko kinahanglan katat-onan. Gani kanunay man ko nga nagbisita sa sa mga blog sa mga amazing bloggers aron makakuha ug idea. Utang nako nila ang akong nakat-onan. sila ang labing, "amazing blogger".


Sila ang tinood nga "amazing blogger"!

Ako kay tinood nga "amazing lover".

Ambot lang!

AddThis Social Bookmark Button

Monday, 12 November 2007

Iring-Iring

Sakit kaayo ning makawrasan ta ug iring sa? Hinoon dili man tanan nakawrasan kay ang uban napaakan man gyod.

Dili tawo ang iring ug dili iring ang tawo pero ngano kaha daghan mang tawo ang magpaka-iring ug mag-iring-iring? Hala ka Do, mura'g daghang naigo.

Ikaw, naa kay iring?

Naa koy amigo nga daghan kaayo'g iring. Naa siya'y iring nga itom naa sab siya'y iring nga bulaw, pero ang iring nga iyang gakosgakoson mao ang iring nga kibol. Kung iring tong akong amigo, sigurado siya ang banggiitang iring-ikugan. Meoowww!

Kay lagi dili man ko Zoologist, dili na nako idetalye nga Felis silvestris catus ang scientific sa iring ug nga kini usa ka crepuscular mammal. Kay ako usa man lang ka uyamot nga himantayon, ang hisgutan nako mao ang laing klase nga mammal nga gikan sa order sa mga Primates ug ubos sa pamilya Hominidae - atong pakpakan, ang mga Homo Sapiens nga nag-iring-iring!

Unsa gud ning mananapa ang iring-iring? Dili gyod ni mananap. Basta kung masakpan ka nga nag-iring-iring, masinggitan gyod ka ug, "Layas! Hayop ka!". Tiaw mo na, mahimo diay kang hayop kung mag-iring-iring ka. Meoowww!

Para ni sa mga babaye ha. Bantaye ra gud ninyo kanang magtindog-tindog mong mag-inusara sa mall naa gyoy mangidhat nga lalake. Labi na gyod kung magsul-ob ka ug blouse nga pula unya mura dili ka mahimutang kay magsige ug bukiki sa imong cellphone, ma-aan gyod ka nga naay ka-iring-iring. Kung tinedyer ka, tinedyer pod nga lalake ang mangidhat. Kung lola na ka, aw, lolo sab ang makabantay sa imong kaanyag. Kanang mangidhat nga lalake, nangita na ug iring. Iring-kibul ra ba ilang gipangita. Kwidaw lang Day!

Tungod tingali kay sungkaban ning ubang iring mao nga iring-iring ang tawag sa kabit-kabit. Aw, kanang gitawag gud og extra-marital affairs. Ngano man gud nga manungkab man ug kalipay nga naa may kalipay nga gisukad. Hinoon dili ra man ni sa mga naa nay asawa kay bisan kining sa panag-uyab, uso man sab ang sinungkabay.

Daghan na man gani ang nasakpan.

Daghan na ang nakahilak ug nasakitan kay nag iring-iring ang ilang minahal nga iring. Naa na man gani nagpakamatay tungod sa iring-iring. Hala, kangilngig no? Pero mao na ang tinood.

Wala pod hinoon koy gigunitan nga papel nga nag-ingon nga kadaghanan sa mga nag-iring-iring mga babaye kay daghan baya sab mga mga lalake nga nag-iring-iring. Dili sab ko motandog sa moral nga aspeto sa iring-iring. Basta ang ako lang masulti nga pagbantay lang nga dili ka maskpan kay kawrason gyod ka. Kung kulang pa ang kawras, ipagukod ka sa ilaga!

Ambot lang!

AddThis Social Bookmark Button

Wednesday, 7 November 2007

Lusa, Kuto, ug ang Kaspa

Kinsa bay mohimakak nga wala siya gikuto sa usa ka yugto sa iyang kinabuhi? Ahem. Lisod ni da. Kinsay wala gikaspa sukad masukad sa ilang kinabuhi? Kinsay wala masakiti ug ngipon sukad pagkabata hangtod karon? Kinsay kandingon?

Ayaw na lang ninyo na tubaga ang akong mga pangutana kay atong i-sentro ang atong pagahisgutan sa gibalita nga ang kuto mao ang usa sa mga nag-unang problemang-panglawas nga gitutukan karon sa DepEd. Kay matod pa, ang batang kutoon, dugay gyod makat-on sa leksiyon kay magsige man lang ug pangawot sa ulo. Tinood baya gyod na.

Taym pa, mura'g dili lang mga bata ang naay kuot da, kay usahay inigkahuman ug paniudto, mohigda man dayon si ma'am sa gisumpay nga desk unya magpakaykay sa ulo. Unsay gikuha sa mga dalagendeng gikan sa ulo ni ma'am? Hala, inaday, kurita kay aron dako'g points.

Dili diay kuno kuto, uban ang gipaibot ni ma'am. Sorry, abi man gud nako ug kuto ug lusa, uban ug patay'ng buhok ra diay. Kini sab mga dalagendeng maglumba pod ug kinsa makauna ug pagsiksik sa ulo ni ma'am. ambot ba, mura'g garbo man sa mga bata kung masuguan sa maestra.

Nakahimumdom ko nga nahisgutan sa akong inahan nga daghan lagi sa iyang mga estudyante nga grade one ang kutoon. Giapil man gani to ug hisgot atol sa PTCA meeteng. Ug dili lang kuto ug lusa ang bida, apil na ang mga nagbagtok na nga mga atuli (my apologies to my terms - jgg) sa dalunggan sa mga bata. Problema sab ang kanunay nga pagsakit sa ngipon sa mga bata. Tinood gyod ni nga hulagway sa estado sa mga bata nga nagtungha, ilabi na sa probinsiya. Naa ba pod ni nga problema sa siyudad, ma'am Lory?

Mao nga dako kaayo ang papel nga gihuptan sa mga magtutudlo kay usa man sa ilang kaakuhan mao ang pagsiguro nga dali nga makat-on ang mga nagtungha. Importante kaayo ni ilabi na sa mga bata nga naa pa lang sa elementarya.

Sabtonon na kaayo nga ang panglawas sa mga bata dako ug epekto sa ilang pagtuon. Kay tiaw mo ba'g magsige ug kaw't sa ulo ang mga bata. Unsaon man unya nila pagsabot sa mga leksiyon?

Sipok gyod kaayo ning kuto. Gani akong mabantayan nga naay "operation alis-kuto" sa hagdan. Kana bang maghagdan-hagdan ang mga kababayeb-an sa paghinguto samtang maghisgot-hisgot sa mga nabantayan sama sa mga kabit-kabit ug uban pang mga libak-libak. Alegre gyod kaayo sa?

Gagmay man ang kuto pero ngilngigan gyod ko magtan-aw, labi na ug pakit-on ko nga pakamangon pa ang kuto sa palad sa dili pa tudson.

Maayo tingali no, imbistigahan ni sa Senado aron matuki kung kinsa ang nagpakod sa kuto sa mga Pilipino. I-apil na sab ang pagtuki sa kaspa, ug makalipong nga ilok kay naa baya ginaingon nga bahalag nag-ilaid basta way kuto. Bahalag kurakot basta way kaspa?

Ambot lang!

Visit also: Third Wave
Contact me: Send Mail
Subscribe in a reader
AddThis Social Bookmark Button


*Napatik sa Panguil Bay Monitor (Ozamiz City), November 5-11, 2007 issue.

Tuesday, 6 November 2007

Bisrock sa Bisdak

Samtang nag-aginod ang jeep nga akong gisakyan nagdahunog usab ang dokdok sa drum ug nagkasakasa ang kaskas sa gitara nga inubanan sa makalagsik nga tingog sa bokalistang rakista. Ang mga nanakay nagyango-yango sa ulo, samtang ang lawas pahipi ug may pinugngan nga pagkiskisi, ang kadaghanan nagtingsi. Sa daplin nga bahin sa sakyanan, mikitiwkitiw ang akong tudlo, sama sa pagkitiw sa usa ka guitarista sa gipasigarbo ko'ng banda sa Sugbo.

Walay konsiyerto sa among gisakyan, apan sama ra nga naki-jam ang pasahero sa rakista sa Sugbo tungod sa gipatukar sa driver - ang Bisrock! Ingon niini ang hulagway sa paghangop sa kinabag-ang Sugbuhanon sa Bisrock. Hinoon, dili sab nato mabaliwala nga naay pipila nga padayon nga misaway, mibiay-biay sa Bisrock, kay lagi kuno, Bisaya, luod paminawon, ug OA ra kaayo. Usa ra akong masulti nila, ambot lang!

Unsay Bisrock ba? Ang Bisrock usa ka pulong nga gimugna ug gipasiugdahan ug gamit ni Januar E. Yap, usa ka respetadong magsusulat nga Sugbuhanon (bisitahi, Januar E. Yap on Bisrock). Una kining nadungog niadtong 2002 aron sa paghulagay ang matang sa awit nga nalakip sa album sa Missing Felimon. Sa dihang nadungog na ang Bisrock sa kahanginan, migitib sab ang mga bag-ong dugong Sugbuhanon nga misuporta sa maong matang sa musika. Mitubo sab ang mga bag-ong grupo (banda) nga misulat, miawit ug mipadungog sa ilang awit nga naghulagway sa kinabuhi, pangindahay, ug panglantaw sa mga Sugbuhanon. Kini maoy nakapalagsik pag-ayo sa Bisrock misugnod sa mainitong paghangop sa katawhan.

Dili ikalimod nga nga ang Bisrock miumol ug dakong puwersa isip impluwensiya sa mga kabatan-onan. Pinaagi sa pag-awit, napagawas sa mga batan-on ang pangindahay nga kasagaran lisod nga masabtan sa mga hamtong. Nasayod niini ang pipila ka grupo mga nanglantaw sa maayong kaugmaon sa mga batan-on. Gani niining tuiga, atol sa bugnong lugaynon (Midterm Election), gipasiugdahan sa grupo ni Fr. Diola ang dakong konsiyerto nga nag-uluhan, "Ayaw ipalusot mga kandidatong shaburakot" aron ipaabot sa mga batan-on ang kaimportante sa pagpili ug ligdong nga maoy mamuno sa lungsod ug sa nasod. Kini nagpamatuod nga pinaagi sa musika mahimong maumol ang mga batan-on sa lunsay nga mithi nga angay nilang himoong sumbanan sa pagpakabuhi taliwala sa luog nga palibot.

Kaniadto pa, duol na sa akong kasing-kasing ang musika. Kaniadto, suod na kaayo sa akong dunggan ang rock ug mga anak niini, ug ilabi na gyod ang reggae. Mao nga wala ko matingala nga dali rang gihigup sa akong pangdungog ang Bisrock, hinoon angkonon ko nga megyo lahi kini tungod kay Bisaya man ang lyrics. Dinhi ko naikag nga mosulod sa kalibutan sa Bisrock. Gipaminaw. Gisabot. Gilambigit sa akong kasinatian ug sa kinabuhi. Ug hinay-hinay nakong nasabtan ang usa ka kamatuoran nga ang Bisrock dili lamang musika.

Nahimong inspirasyon ang Bisrock kanako aron mapalambo ko ang akong pagka-bisdak - ang akong pagkatawo isip Bisaya. Gani dako ang impluwensiya sa Bisrock niining akong pagsulay ug sulat gamit ang kaugalingong pulong. Kay para nako, dili ko mamahimong tinuod nga magsusulat kung dili nako kayang isulat ang akong pangindahay gamit ang kaugalingong pulong. Tungod sa Bisrock, nahimalag nako ang mga Bisdak nga nagmahal ug nagpalambo sa kulturang Sugbuhanon kinsa nagtudlo usab kanako sa dili ikabaylo nga kahibalo.

Samtang adunay pay padayon nga naminaw ug nagsuporta sa Bisrock, padayon nga madungog ang tingog sa mga kabatan-onan.

Nakapaminaw na ka ug Bisrock?

Ambot lang!

Visit also: Third Wave
Contact me: Send Mail
Subscribe in a reader
AddThis Social Bookmark Button

*Napatik sa Panguil Bay Monitor (Ozamiz City), November 12-18, 2007 issue.