Thursday, 29 November 2007

Ang Suba sa Rubicon

(Cebu, Philippines - November 29, 2007)

Veni, vidi, vici.


Ang Suba sa Rubicon mao ang karaang utlanan sa Roma ug Italya. Hugtanong nagdili ang karaang balaod sa Roma sa bisan si kinsang Heneral nga Romano uban sa iyang mga sundalo sa pagtabok sa maong suba ug pagsulod sa Italya. Ang pagbuhat sa ingon giisip nga pagtraydor sa nasod. Niadtong 49 BC, gitabok ni Julius Caesar ang Suba sa Rubicon (a point of no return!). Usa kadto ka dakong sugal.

Milampos siya. Veni, vidi, vici. (I came, I saw, I conqured.) Matod pa ni Julius Caesar.

Karong adlawa, maisogong gitadlas ni Sen. Antonio Trillanes IV (and Army Brig. Gen. Danilo Lim) ang "suba". Makatabok kaha siya nga malampuson? Dili kaha siya malumos sa sulog? Iya kahang mabungat ang Veni, vidi, vici?

Si Trillanes nga giakusahan nga maoy nag-ulo sa rebelyon niadtong Hulyo 2003 migawas (read as: walk-out) gikan sa husay sa korte (sa maong kaso) ug mitadlas sa dalan sa Makati samtang nanawagan nga mokanaog na sa iyang pwesto si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Miuban kang Trillianes ang iyang mga sundalo sa pagtabok sa "suba". Apan angayan ba siyang kuyugan sa panon sa katawhan?

Sama sa gihimo ni Julius Caesar, daghan ang nakurat, daghan ang nakalitan. Dunay nagduda, dunay misuporta. Dunay pipila ang nangyam-id. Ang gihimo ba ni Trillanes alang sa nasod ug sa katawhang Filipino o iya kining paagi aron malingkawas sa iyang kaso. Nasihag kaha sa katawhan ang iyang tinuod nga motibo?

Makabalik pa kaha siya (Trillanes) sa iyang pagtabok sa "point of no return"? Mabaling kaha niya ang simpatiya sa tawo o mawala ang respeto sa katawhan kaniya?

Apan dako ang kalainan sa kaso ni Trillianes ug sa kaso ni Julius Caesar. Si Julius Caesar gipaluyuhan sa iyang mga sundalo ug nakaangkon og suporta ug simpatiya. Si Trillianes aduna nay bu-ak nga kridibilidad ug maihap lang ang miuban kaniya. Maklaro na ang mantsa sa motibo ni Trillianes.

Kalooy ni Trillanes kay wala niya ang alas (ang suporta sa katawhan). Sayang si Trillanes kay iyang gipakita ang iyang kahuyang. Iyang gipakita ang pagtampalas sa korte ug sa iyang gihuptan nga posisyon isip Senador. Sa iyang agtabok sa "suba", nawala ang iyang kahalangdon. Nawala ang respeto ko kaniya.

Para ba gyod sa katawhan ang gibuhat ni Trillianes? Naa koy duda. Gusto niyang hugnoon ang gobyerno aron sa kaulahi-an siya ang mangulo ug mabalewala ang iyang sala sa estado - ang rebelyon? Sayang kay nasabtan sa katawhan ang iyang motibo ug salamat kay wala ug dili siya molampos.

Updated: November 30, 2007

Postscript:
Wala milampos si Trillanes. Wala misuporta ang katawhan kaniya. Walay mitubag sa iyang panawagan. After all, it was just another adventure of a boneless creature.


Ambot lang!

Subscribe in a reader

AddThis Social Bookmark Button

3 comments:

Titov said...

Lahi ang gisubay ni Dodong Trillanes. Iyang gisungasong ang sulog sa suba sa rubicon.Sama sa isdang anga nga gatungtong sa bato ug ganganga paatubang sa sulog sa suba. Namasin kon dunay pagkaon nga makuha. Ingon sab niini ang gibuhat ni erap sa unang mga tuig sa iyang pagkapukan. gisungasong niya ang sulog sa tubig ug sa dihang dili na niya masugakod ang bul-og sa tubig inanay nga nagpatianod sa suba sa politika ug karon gipasaylo ni arroyo. lahi gyod ning tigulang na kaysa batan-on pa.

mindanaokini said...

si Erap dili sama ni Sen. Antonio Trillanes IV, kay si Erap kawatan, tikasan, malimbungon, bakakon nga sama usab ni GMA ug Espiron.

nahimout ko nga nahimong kalooy ni Trillanes (nga wala mo-suporta ang katawhan)...

kinahanglan mamatay usa ang mga tawo nga nakigbisog sa hustisya aron mawala ang duda sa katawhan... nga sama usab ni Andres Bonifacio nga gipapatay ni Aguinaldo, si Sakay nga gipapatay sa Gobernong Americano, si Ninoy Aquino nga gituohan nga kumonista... aron mahimong bayani sa mga talawan nga Filipino

kami nga taga-Mindanaw dili na kinahanglang mamatay aron lang tuohan...

JOEMADEL said...

karon paman ko kadungog aning trillanes uy..morag wa na koy hanaw sa ato..hahay..pero basin deli na karon kay nagsubscribe na man meg filipino channel..
na unsa man tawon to uy..