Tuesday, 2 September 2008

Balita Gikan sa Mindanao

Makapanlimbaw't sa balahibo ang gihimong pagpang-atake sa mga miyembro sa MILF human wala mahinayon ang pinirmahay sa usa ka kasabutan. Gisunog ang mga panimalay, gihasi ang mga residente, gipatay ang mga way labot,gikawat ang mga kabtangan. Karon, nahimong duyanan sa kalisang ang pipila ka bahin sa Mindanao.

Mao kini ang lab-as nga balita gikan sa Mindanao. Sama sa mga nangaging mga balita, makapanlibaw't ang atong madungog. Anaa ang ang dangoyngoy sa mga batang nalisang sa singgit pakitabang human ang makabungol nga buto sa armas. Madungog ang hangos sa mga ginikanang nagdagan paingon sa ilang gituhu-ang kaluwasan. Nagtulo sa dugo'g singot sa yuta nga uhaw sa kalinaw.

Dili na bag-o ang balita gikan sa Mindanao bahin sa kagubot, pagpanghasi, ug pagpatay. Dili na bag-o nga ang rebelding nakigsabot unta sa goberno mukalit lang paggamit sa mga dili makatarungang pamaagi aron mkuha ang ilang gusto.

Dili na bag-o nga suwayan sa kagamhanan nga pulpogon ang tigpanghasi nga mga terrorista sa Mindanao. Dili na bag-o ang pagpasigarbo sa kagamhanan nga nalupig na ang mga rebelde. Ug labaw nga dili na bag-o nga sa pipila lamang ka gabii nga mahinanok sa pagtulog ang mga lumulopyo, sa takulahaw lamang,motugaw pag-usab ang buto sa armas inubanan sa siyagit sa pakitabang. Moro-moro ang nahitabo sa Mindanao! Drama nga way katapusan.

Para sa mga mag-uuma,ang buto sa kanyon, baho sa pulbura, ug ang luha sa kalisang, mga dangan sa uma nga mokalit lang pag-atake. Hinay-hinay nga mawala ang dangan, apan padayon ang hulga niini.

Para sa mga bata nga dili lang unsa mo-eskwela sa kahadlok nga maangin, ang kagubot sama lamang sa pipila ka adlaw nga "holidays". Apan imbis magdula kay walay klase, ang mga batang bakwiter nagpunsisok sa mga evacuation center; walay tarong nga tulog, walay tarong nga kaon, giputos sa kahadlok.

Para sa mga sundalo,ang kagubot usa na usab ka sugal. Sugal sa mga gamhanan diin ang ordinaryong tigpanalipod sa nasud ang magbuhis. Usa ka sugal nga walay mudaog, ug daghan ang maalaot.

Para sa mga rebelde, ang kagubot usa ka kahigayunan nga mapakita ang ilang mga talagsaong pamaagi sa pagsabwag sa kalisang ug kagubot.

Para sa mga magsisibya, ang kagubot nga nasinati sa Mindanao karon, usa ka kahigayunan nga mapakita ang kulbahinam nga panghitabo. Wala nay bag-o sa balita - mga makaluluoy nga bakwiter, kulang ang rasyon sa pagkaon, mga patay nga naglut-od, mga interbyu sa rebelde nga daw ang sundalo na ang nakasala. Sa usa ka panggobyerno diin nawad-an na ug pagsalig ang katawhan, mas gusto sa tigpaminaw nga madunggan ang nagpaka-aron ingnon nga tingog sa mga rebelde.

Ngano kaha nga dudahan man ang mga militar nga maoy nagpasi-ugda sa tanan? O ang pangulo nga maoy nagplano sa kagubot?

Mas nagduda ko sa motibo sa MILF. Dili ang politikanhong panlantaw ang ilang gi-ugmad kundili nagtanom sila'g kalisang sa katawhan aron hangdon sila isip gamhanan.

Sa pagkakaron padayon pa ang gubot. Sa pagkakaron, una natong buhaton mao ang paglubong sa atong mga patay. Ipahimutang una nato ang atong mga inosenteng tawo nga gipatay sa mga miyembro sa MILF. Silhigan una nato ang sagbot nga gikatag sa mga terorista. Ipalayo una nato ang mga gamay'ng bata aron dili sila maangin. Trapohan una nato ang luha sa mga na-biyuda ug na-ilo tungod sa pagpanghasi sa walay kaluoy nga miyembro sa MILF.

Angayan na ba kitang mag-armas aron pakigbatokan ang MILF? Dili lang una. Dili pa tukma sa panahon.

Sa pagkakaron, maminaw lang una ta sa mga balita. Maniid lang una ta sa panahon. Ug ang pag-ampo alang sa kalinaw sa Mindanao, atong ipadayon.

Ambot lang!

Visit also: Third Wave
Subscribe in a reader
AddThis Social Bookmark Button

3 comments:

weng said...

sa pagkatinuod lang nalisang kaau ko sa mga panghitabo sa mindanao. Dili tinuod ko Mindanaowanon apan gibati ko ang kahimtang sa mga tawo didto. Gani sa ni aging bulan aduna may negosyante nga lumad sa maong dapit nga mi bakwit dinhi sa Subgo tungod sa ilang kahadlok nga sila rumbohon sa mga banggi-itan ug salbahis nga MILF. Mi anhi sila sa Sugbo aron paglikay sa kagubot. Swerte sila kai dili man sila maglisod sa pag balhin ug pinuy-anan likay sa kagubot sa mindanao tungod kai adunahan man sila. Pero unsaon nalang ang mga igsoon kong kabus nga walay laing kapadulngan ug pilit nga nagpabilin sa maong magubot nga dapit bisan pa man kon nagsagubang sila sa dakung hulga sa kinabuhi.

Dili nako masabot kon nganong adunay mga tawo nga buot mo sakmit sa gamayng kalipay ug paglaum nga gihuptan sa atong mga kabus nga igsoon sa mindanao. Dili nako masabot kon nganong adunay mga tawo nga dili buot magpuyo sa kalinaw ug kahapsay. Naglibog ko kon nganong ikalipay nila ang kagul-anan sa uban.

Ang pinakasakit mao nga wla ko masayod kon unsay akong mahimo gawas sa pagbati ug sympatiya kanilang mga biktima. Wla ko masayod kon unsay akong mahimo sa pagtabang kanila gawas sa pag-ampo. Dili lalim ang kapait nga gibati nila ilabi na sa mga nawad-an sa ilang minahal sa kinabuhi. Sila karon nagbangutan sa kasakit, sa way pu-angud ug sa kasalbahis sa mga nilutos kanila. Hangtud sa hangtud naba kini ilang kalbaryo? May bili pa kaha ang pakigbisog sa katarung ug kalinaw ning atong nasud? Ang kagubot ba sa mindanao nagpakita nga ingun ani sab kagubot ang Pilipinas? Ingun ani ba kagubot ang isig ka panimalay sa kada Pilipino? Kai basin ang kagubot sa mindanao usa ka dakong tima-ilhan ug marka kon unsa jud d-i ang kahimtang sa tagsa tagsa ka panimalay nato.

titov said...

Kon simpolon lang nato ang tan-aw sa problema sa Mindanao dili kini lisod sulbaron. Ang bisan kinsang ilegal nga magkupot og armas - tulisan, rebelde o terorista - dakpon.
Ang gusto sa katawhan sa Mindanao -lumad, kristiyanos o muslim - nga mo-asenso ang ilang panginabuhi.Mao ra. Law enforcement for peace and prosperity mao ray sulbad ani.

Ang Kamatuoran said...

Kung adunay pagpangempleyo. Kung adunay pagkaon sa lamesa. Wala tanay gubot. Walay kasamok. Apan kung ang usa ka lugar, walay oportunidad nga manginabuhi, wala gayoy kauswagan.

Ang Mindanao, isip usa ka Mindanawonon, dugay na gipabayaan sa gobyerno sa imperyo sa Manila. Unsa pa man intawon ang pulos sa METRO MANILA DEVELOPMENT AUTHORITY kung ang mismong sugbo "developed" na? Maayo pa siguro kung magkunsad sila ug bag-ong pundok ug hinganlan nila ug "MINDANAO DEVELOPMENT AUTHORITY." Ang pondo nga gikilid para sa mga sugbo sa Metro Manila unta didto na isubay sa MDA aron idebelop ang Mindanao. Iimbitar ang mga mamuhunan hilabi na mga Muslim investors nga lumulupyo sa mga mauswagong Muslim na nasod sama sa Saudi Arabia ug ubang pang Middle Eastern countries.

Apan kung adunay giyera......... lain na sad ni nga sultihonon